top of page

HET BOEK VOOR PROVINCIE GELDERLAND ' DE GRENS' - STUKK DESIGN

Stukk Design is een studio voor Research en Graphic Design. Zij hebben ' DE GRENS' Ontworpen in opdracht van PRovincie Gelderland. Een dertigtal Nederlandse en Duitse studenten deed in juni 2018 in Kleef onderzoek naar de betekenissen van de Nederlands-Duitse grens in heden en verleden. De interessante verhalen zijn gebundeld in deze eerste uitgave die zij in opdracht van Provincie Gelderland hebben ontworpen.

De grens tussen Duitsland en Gelderland staat centraal in het ontwerp. Deze is grens is zichtbaar gemaakt — verspreid over acht essays — door het boek heen. Elk hoofdstuk bevat zijn eigen afbeelding die door middel van een cartografisch systeem zijn plaatsing krijgt.  ---> STUKK DESIGN

bottom of page